Samenvoegen kleine pensioen potjes

Om het teloorgaan van kleine pensioenen, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, te voorkomen en deze een oudedagsbestemming te laten behouden, zou afkoop plaats moeten maken voor waardeoverdracht voor nieuwe aanspraken.

Afkopen is voor de pensioenuitvoerders vanwege de hoge administratiekosten goedkoper. Maar de werknemer heeft na zijn pensionering minder geld te besteden. Demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit geen goede ontwikkeling en heeft in overleg met de pensioenfondsen, verzekeraars, werkgeversorganisaties en vakbonden besloten de regeling voor de afkoop van een klein pensioen aan te passen. Bij doorgang van dit wetsvoorstel kan de pensioenuitvoerder niet meer eenzijdig besluiten tot afkoop van pensioen en kunnen verschillende pensioen potjes worden samengevoegd; kleine pensioenen behouden dan een echte pensioenbestemming.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/nieuws/2017/05/12/oplossing-voor-mensen-met-klein-pensioen