Minister Koolmees schrapt Pensioen 1-2-3 en UPO

Minister Koolmees schrapt de verplichting voor pensioenuitvoerders om de standaardmodellen te gebruiken bij de Pensioen 1-2-3 en het UPO. Dit doet hij naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. De minister stelt dat hij aan de inhoud van de verplicht te verschaffen informatie niets wil veranderen. Pensioenuitvoerders blijven dus verplicht om jaarlijks een pensioenoverzicht aan te maken inclusief de huidige verplichte inhoud. De informatie over het ouderdoms-, nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen blijft hetzelfde. Pensioen 1-2-3 blijkt nauwelijks te worden gebruikt. De minister wil de pensioenuitvoerders ruimte geven in de manier waarop zij informatie moeten verschaffen. Deelnemers aan pensioenregelingen hebben aangegeven dat de met name begrijpelijkheid een aandachtspunt is en dat zij die middels Pensioen 1-2-3 nauwelijks onvoldoende krijgen.
Pensioenuitvoerders moeten effectiever worden in de manier waarop zij deze verplichte informatie aan hun deelnemers geven en hen de wijze waarop zij dat doen niet langer wettelijk voor te schrijven met standaardmodellen.