Een van de beste pensioensystemen van de wereld, maar wie snapt het nog? Hoogste tijd om in actie te komen!

Pensioenakkoord
Er is een pensioenakkoord zogezegd. Een akkoord dat de haalbaarheid en betaalbaarheid van ons mooie systeem toekomst bestendig moet maken. Al verwacht ik dat de uitwerking van het akkoord nog enige tijd in beslag gaat nemen.

Compensatiehobbel
Er zijn nog een reeks hobbels te nemen. Niet in de laatste plaats de “compensatiehobbel”.
In het akkoord is vastgelegd dat werknemers tussen de 40 en 55 jaar er niet op achteruit mogen gaan wanneer de nieuwe systematiek van “doorsnee-premie” voor pensioenopbouw is ingevoerd. De compensatie die hiermee gemoeid gaat loopt in de miljarden euro’s.

Wie zal en wie gaat dat betalen?
Uit recent onderzoek van een gerenommeerde pensioenverzekeraar blijkt dat 60% van de werkgevers verwacht dat de compensatie ten koste zal gaan van salarisverhogingen. Nog eens 50% van de werkgevers verwacht negatieve effecten in de secundaire arbeidsvoorwaarden door te voeren. Hoe dan ook moet het uit de lengte of uit de breedte komen.
Het zal met name voor het MKB, met veelal eigen pensioenregelingen en toezeggingen, een hele klus worden om bestaande regelingen om te zetten en compensaties door te rekenen. Maar meer dan dat zal het hele klus worden om medewerkers te informeren over de noodzaak én de effecten op de overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. En hún akkoord te verkrijgen. In hoeverre zal er sprake zijn van te wijzigen arbeidsovereenkomsten of instemmingsverkrijging door de OR? Hoeveel onrust gaat de uitvoering van dit pensioenakkoord binnen het MKB veroorzaken?

Goede werkgever, slimme werkgever!
Van werkgevers wordt meer en meer verwacht dat zij zich als een goed werkgever gedragen. Goed pensioenadvies en voorlichting aan de werknemers is daar onderdeel van. Helaas blijken werkgevers vaak onvoldoende op de hoogte van alle ontwikkelingen en gevolgen van het huidige pensioenakkoord en wordt onvoldoende aandacht geschonken aan het verstrekken van informatie omtrent de pensioenontwikkelingen.
De werkgever die het allemaal over zich heen laat komen zal geconfronteerd worden met tijdgebrek en waarschijnlijk ontevreden werknemers. De slimme werkgever zal zich terdege voorbereiden en de gevreesde onrust op de werkvloer beperken.
Hoogste tijd dus om geïnformeerd te raken en voor te sorteren op wat komen gaat. Hoogste tijd om in actie te komen. Beter nu dan later!