Artikelen door Hans van de Boel

Maatregelen Corona virus

De ontwikkelingen en maatregelingen rondom het Corona virus volgen zich in rap tempo op. Wij willen daarbij het optimale doen om uw en onze veiligheid te waarborgen. Vanaf vandaag zullen wij, in ieder geval tot 6 april aanstaande, geen fysieke klantbezoeken doen of klant afspraken maken op ons kantoor. Uiteraard zijn wij telefonisch bereikbaar en […]

Een van de beste pensioensystemen van de wereld, maar wie snapt het nog? Hoogste tijd om in actie te komen!

Pensioenakkoord Er is een pensioenakkoord zogezegd. Een akkoord dat de haalbaarheid en betaalbaarheid van ons mooie systeem toekomst bestendig moet maken. Al verwacht ik dat de uitwerking van het akkoord nog enige tijd in beslag gaat nemen. Compensatiehobbel Er zijn nog een reeks hobbels te nemen. Niet in de laatste plaats de “compensatiehobbel”. In het […]

Minister Koolmees schrapt Pensioen 1-2-3 en UPO

Minister Koolmees schrapt de verplichting voor pensioenuitvoerders om de standaardmodellen te gebruiken bij de Pensioen 1-2-3 en het UPO. Dit doet hij naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. De minister stelt dat hij aan de inhoud van de verplicht te verschaffen informatie niets wil veranderen. Pensioenuitvoerders blijven dus verplicht […]

Maaltijdbezorger Deliveroo moet toch pensioenpremie afdragen. Heeft u de Bpf-check op orde?

De rechtbank in Amsterdam vindt Deliveroo geen techbedrijf. Daarom moet de maaltijdbezorger met terugwerkende kracht pensioenpremie gaan afdragen aan het Pensioenfonds Vervoer. Er staat voor het bezorgend personeel nog een rekening open van 638.972 euro. De zaak was aangespannen door het pensioenfonds nadat de rechter in januari oordeelde dat Deliveroo onder de cao beroepsvervoer valt. […]

MINDER RISICO OP KORTINGEN OP PENSIOEN

Dekkingsgraad mag lager In het voorgestelde nieuwe pensioenakkoord dient een pensioenfonds de pensioenuitkeringen te korten bij een dekkingsgraad van 100%. Nu is dat bij 104% of 105%. Dat verschilt per pensioenfonds. Er kan dus sneller worden verhoogd. Of er hoeft juist minder snel te worden gekort. Hierdoor kan het inhalen van eerdere kortingen of gemiste […]

Eenmalige hoge opname op pensioendatum

10% pensioenkapitaal ineens opnemen Er komt ten gevolge het pensioenakkoord een mogelijkheid om eenmalig een hoge opname te doen van 10% van de waarde van de pensioenuitkering op pensioeningangsdatum. En dit zal ook gelden voor bijvoorbeeld lijfrenten (die u privé bijvoorbeeld bezit). Verdere keuzemogelijkheden worden nog onderzocht, bijvoorbeeld: Een deel pensioen ineens voor aflossing van […]

AOW leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de eisen van de vakbonden. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar […]

29% werkgevers heeft geen pensioenregeling

Van alle bedrijven is 29% een witte werkgever: een ondernemer die voor geen enkele werknemer een pensioenregeling heeft. In totaal gaat het om 80.000 bedrijven, vrijwel allemaal met minder dan tien medewerkers. Zo’n 856.000 mensen in loondienst bouwen geen pensioen op bij hun werkgever. Kosten en administratieve rompslomp zijn belangrijke redenen voor bedrijven om af […]

Pensioenkoepels pleiten voor pensioenplan bij scheiding

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen worden om bij de scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Dit kan door de introductie van een pensioenplan (vergelijkbaar met een ouderschapsplan).  Dit voorstel doen de pensioenkoepels aan minister Koolmees van Sociale […]

Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Op 21 november jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wet waardeoverdracht klein pensioen” waarmee de bevoegdheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder wordt vervangen door een bevoegdheid tot waardeoverdracht. Deze waardeoverdracht vindt plaats zonder toestemming van de werknemer. In de praktijk betekent dit dat de uitvoerder bij het pensioenregister […]