29% werkgevers heeft geen pensioenregeling

Van alle bedrijven is 29% een witte werkgever: een ondernemer die voor geen enkele werknemer een pensioenregeling heeft. In totaal gaat het om 80.000 bedrijven, vrijwel allemaal met minder dan tien medewerkers.
Zo’n 856.000 mensen in loondienst bouwen geen pensioen op bij hun
werkgever. Kosten en administratieve rompslomp zijn belangrijke
redenen voor bedrijven om af te zien van pensioenopbouw voor
werknemers. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Wouter
Koolmees van Sociale Zaken. Daarin staat dat 13% van de werknemers
(in totaal 856.000) eind 2016 tot de witte vlek behoorde van
loondienstmedewerkers die geen pensioen opbouwen. In eerdere
tellingen werd uitgegaan van 4%, maar nu is volgens het CBS een
nauwkeurigere methode gebruikt.
Minder dan tien werknemers.
Van alle bedrijven heeft 29% geen
pensioenregeling. Het gaat in 98% van de gevallen om ondernemingen
die minder dan tien mensen op de loonlijst hebben staan. In de sector
industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige
consultancy is het percentage werknemers zonder pensioenopbouw het hoogst. Bijna de helft valt niet onder een regeling.
Trouw schrijft over de achterliggende redenen: bedrijven hebben geen pensioenregeling
vanwege de kosten, de administratieve rompslomp en een gebrek aan
vertrouwen.
Uitzendkrachten.
Volgens het CBS bouwen 136.000 uitzendkrachten, een derde van het
totaal, geen pensioen op. Die groep werd eerder niet meegeteld. Het
eerste halfjaar hoeven uitzendbureaus geen pensioenregeling te hebben, daarna wel. Ook dan valt een kwart van de uitzendkrachten nog niet
onder een regeling. Overigens bouwt 60% van de uitzendkrachten in het eerste halfjaar al wel pensioen op. De meeste mensen zonder
pensioenregeling werken bij een bedrijf dat wel is aangesloten bij een
pensioenfonds. Soms gaat het om werknemers die uit een overname van een ander bedrijf komen. Ook geven sommige werknemers met hogere inkomens aan geen pensioen op te willen bouwen. De meeste mensen
hebben wel iets geregeld voor hun pensioen: of ze sparen zelf of ze
hebben bij een andere werkgever pensioen opgebouwd.

bron: Assurantie Magazine