Wie zijn wij?

Hét Kenniscentrum voor Pensioen is ontstaan uit een samenwerking van een aantal zelfstandig opererende pensioenadviseurs met langjarige ervaring in de pensioenadvisering.

Samenwerking

Wij werken samen met:

Visie

Onze slogan is niet voor niets:
‘Beter Nu dan Later.’

Wij staan voor het ontzorgen van de werkgever op pensioengebied. Daarnaast willen wij het pensioenbewustzijn van werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer vergroten door deze inzicht te bieden in zijn/haar (toekomstige) financiële situatie.

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

29% werkgevers heeft geen pensioenregeling

Van alle bedrijven is 29% een witte werkgever: een ondernemer die voor geen enkele werknemer een pensioenregeling heeft. In totaal gaat het om 80.000 bedrijven, vrijwel allemaal met minder dan tien medewerkers. Zo’n 856.000 mensen in loondienst…

Pensioenkoepels pleiten voor pensioenplan bij scheiding

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen worden om bij de scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Dit kan door de introductie van…

Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Op 21 november jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel "Wet waardeoverdracht klein pensioen" waarmee de bevoegdheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder wordt vervangen door een bevoegdheid tot…

Eenzijdig verhogen pensioenleeftijd in strijd met wet

Pensioenfonds Sabic moet drie oud-medewerkers hun oude rechten teruggeven. Aldus het vonnis van de rechtbank Limburg. De drie ex-medewerkers, nu respectievelijk 61, 62 en 62 jaar oud, geven te kennen met 65 jaar pensioen te willen. Net als…

PENSIOEN (RICHT)LEEFTIJD PER 01.01.2018 NAAR 68 JAAR

De Pensioen (Richt) Leeftijd gaat per 01.01.2018 naar leeftijd 68 jaar. Dit heeft mogelijk consequenties voor uw pensioenregeling(en). Laat u daarom tijdig voorlichten en informeren en controleer of uw regeling voldoet aan de nieuwe fiscale…