Wie zijn wij?

Hét Kenniscentrum voor Pensioen is ontstaan uit een samenwerking van een aantal zelfstandig opererende pensioenadviseurs met langjarige ervaring in de pensioenadvisering.

Samenwerking

Wij werken samen met:

Visie

Onze slogan is niet voor niets:
‘Beter Nu dan Later.’

Wij staan voor het ontzorgen van de werkgever op pensioengebied. Daarnaast willen wij het pensioenbewustzijn van werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer vergroten door deze inzicht te bieden in zijn/haar (toekomstige) financiële situatie.

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Op 21 november jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel "Wet waardeoverdracht klein pensioen" waarmee de bevoegdheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder wordt vervangen door een bevoegdheid tot…

Eenzijdig verhogen pensioenleeftijd in strijd met wet

Pensioenfonds Sabic moet drie oud-medewerkers hun oude rechten teruggeven. Aldus het vonnis van de rechtbank Limburg. De drie ex-medewerkers, nu respectievelijk 61, 62 en 62 jaar oud, geven te kennen met 65 jaar pensioen te willen. Net als…

PENSIOEN (RICHT)LEEFTIJD PER 01.01.2018 NAAR 68 JAAR

De Pensioen (Richt) Leeftijd gaat per 01.01.2018 naar leeftijd 68 jaar. Dit heeft mogelijk consequenties voor uw pensioenregeling(en). Laat u daarom tijdig voorlichten en informeren en controleer of uw regeling voldoet aan de nieuwe fiscale…

Samenvoegen kleine pensioen potjes

Om het teloorgaan van kleine pensioenen, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, te voorkomen en deze een oudedagsbestemming te laten behouden, zou afkoop plaats moeten maken voor waardeoverdracht voor nieuwe aanspraken. Afkopen is voor…

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de eerste kamer

De Eerste Kamer heeft gistermiddag het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen na stemming met algemene stemmen aangenomen. Door deze wet is het voor de DGA mogelijk geworden om zijn pensioen…